Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

विविध कार्यक्रमहरु

20190315_172004.jpg
नाैमुले गा.पा.मा भएकाे नागरिकता शिविर एवं नागरिक सुनुवाई कार्यक्रम
20190318_101928.jpg
अछाम र कालिकाेट जिल्लासँग अन्तर जिल्ला सुरक्षाा समन्वय बैठक २०७५ चैत्र ४ गते
20190321_113340.jpg
डुंगेश्वर गाउँपालिकाको सदरमुकाममा प्रहरी विट स्थापना कार्यक्रम २०७५ चैत्र ७ गते