Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

विभिन्न व्यक्तिहरुकाे विदाई कार्यक्रमका फाेटाेहरु

350x250_20181204_154648.jpg

स.प्र.जि.अ. श्री जगत बहादुर बस्नेत ज्यूलाई विदाई गर्नुहदै श्रीमान् प्र.जि.अ. लक्ष्मी प्रसाद बास्काेटा
20190329_081814.jpg
राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख जयन्द्र प्रसाद उपाध्यायकाे विदाई कार्यक्रम