Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

मुद्दा फेैसला गर्नुहुदै श्रीमान् प्र.जि.अ. लक्ष्मी प्रसाद बास्काेटा ज्यू