Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

20190328_133604.jpg
बजार अनुगमन गर्नुहुदै श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद बास्काेटा ज्यू