Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

विरोध, जुलुस र प्रर्दशन सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेखको अत्यन्त जरुरी सूचना