Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेखबाट जारी गरिएको निषेधआज्ञा सम्बन्धी सूचना ।