Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

आठबीस नगरपालिकास्थित औषधीजन्य व्यवसायहरुको अनुगमन।।

26 दिन अगाडी

2077-10-18


1612072676621(1).jpg तस्बिर :

उपभोक्ता हीत संरक्षण सम्बन्धमा प्राप्त गुनासो बमोजिम यस  जिल्लाको आठबीस नगरपालिकास्थित संचालनमा रहेका औषधीजन्य व्यवसायहरुमा मिति 2077/10/11 मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेखको नेतृत्वमा अनुगमन गरी म्याद नाघेका औषधी बेच्ने व्यवसाय र मापदण्ड पूरा नगर्ने व्यवसायहरुलाई आवश्यक कारवाहीका लागि प्रकृया अगाडी बढाइएको।।