Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

कार्यालयमा राहदानी प्राप्त भएको सूचना

तपसिलमा उल्लेखित राहदानी (MRP) तयार भई आईसकेको हुंदा कार्यालय समयभित्र यस कार्यालयको राहदानी शाखा (काेठा नं  ६) मा आवश्यक कागजातहरू अनिवार्य रुपमा साथमा लिएर सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध  छ ।
 
राहदानी लिनकाे लागि आवश्यक कागजपत्रहरू
    १. रकम तिरेकाे भाैचर ।
    २‍. सक्कल नागरिकता वा नाबालक परिचय पत्र सहित सम्बन्धित व्यक्ति ।