Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

श्री सन्त बहादुर सुनार

  • श्री सन्त बहादुर सुनार

श्री सन्त बहादुर सुनार


श्री सन्त बहादुर सुनार
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
इमेल daodailekh@gmail.com
सम्पर्क 9858017777
ठेगाना नारायण नपा. २, दैलेखनारायण नगरपालिका 2, दैलेख
बहाल मिति २०७७ भाद्र २