Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

प्रमुख सूचना आयुक्त श्री कृष्णहरि बास्काेटा ज्यूसँगका सामुहिक तस्विरहरु

20181219_133502.jpg
प्रमुख सूचना आयुक्त श्री कृष्णहरि बास्काेटा ज्यूसँग सामुहिक तस्विर खिचाउदै दैलेख जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरु
20181219_145516.jpg
प्रमुख सूचना आयुक्त श्री कृष्णहरि बास्काेटा ज्यूसँग सामुहिक तस्विर खिचाउदै दैलेख जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरु